Krajowa sieć medyczna - IPA ForMED

Sieć Partnerów medycznych IPA w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zapewnia możliwość szybkiego i komfortowego skorzystania ze świadczeń medycznych
w ponad 500 placówkach na terenie całego kraju. Oferujemy szeroki zakres usług ambulatoryjnych: konsultacje lekarskie w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, szeroki zakres badań diagnostycznych (laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej), zabiegi lekarskie i pielęgniarskie, wizyty domowe, rehabilitację ambulatoryjną, stomatologię oraz szczepienia.

Zapewniamy pełną organizację i finansowanie świadczeń szpitalnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej, ortopedii, urologii, ginekologii, okulistyki i laryngologii.