Zaufaj naszym usługodawcom

Nasze usługi assistance są niezawodne dzięki wyjątkowej sieci usługodawców. Jest taka, jaka być powinna każda profesjonalna sieć assistance - doskonała jakościowo, rzetelna, niezawodna, dostępna w każdym miejscu i czasie, a przede wszystkim wielobranżowa, by móc odpowiadać na wszystkie potrzeby assistance Klientów w kraju
i za granicą.

 

pokaż więcej

( Badania satysfakcji Klienta

Nasza sieć zarządzana jest w systemie ustawicznej kontroli jakości wg kryteriów: dyspozycyjności, rzetelności, czasu dojazdu na miejsce zdarzenia, terminowości realizacji usług assistance, terminowości elektronicznego transferu danych, jakości sprzętu, standardów obsługi Klienta i wielu innych. Wszystkie sprawy szkodowe przy udziale naszej sieci monitorowane są w systemie badań jakości BSK, którego celem jest określenie stopnia zadowolenia Klientów z poziomu naszych usług. Badanie jakości prowadzone jest przez niezależny od platform sieciowych Departament Jakości IPA.

 

( Mystery Client

Udostępniamy naszym Partnerom możliwość samodzielnego przetestowania sprawności i jakości naszej sieci w ramach programu „Poznaj Assistance” zawierającego przykładowe świadczenia wszystkich linii biznesowych assistance, gotowych do wykorzystania przez Partnera w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

 

( System GPS

Podstawą sprawności naszej sieci jest efektywne zarządzanie. Intensywnie wdrażamy centralny system geolokalizacji GPS zapewniający naszemu Centrum Alarmowemu jeszcze skuteczniejsze zarządzanie siecią, optymalną adaptację zasobów do potrzeb, lepszą kontrolę oraz wyższą efektywność kosztową.