Pomoc opiekuńcza

Pomoc opiekuńcza to pomoc udzielana choremu i jego bliskim w sytuacji poważnego problemu zdrowotnego, zwłaszcza podczas hospitalizacji członka rodziny, długotrwałego leczenia w domu oraz w okresie rekonwalescencji. Udziela wsparcia rodzinie w trudnych chwilach, troszcząc się o chorego, o dzieci i inne osoby niesamodzielne w rodzinie oraz pełni funkcje pomocy domowej w codziennych obowiązkach, takich jak: gotowanie, robienie zakupów, sprzątanie, opieka nad zwierzętami domowymi itp.

  • domowa opieka pielęgniarki,
  • prywatna opieka pielęgniarska w szpitalu 24 h na dobę,
  • pomoc w organizacji pobytu i noclegu dla opiekuna dziecka w szpitalu,
  • korepetycje domowe dla dzieci w wieku szkolnym,
  • opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi, zwierzętami domowymi.

Zostań naszym klientem