Pomoc logistyczna

Pomoc logistyczna polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów przejazdów osób bliskich zaangażowanych w sytuację chorego oraz na dostawie leków i środków rehabilitacyjnych wymaganych w leczeniu.

  • zorganizowanie transportu osoby bliskiej do miejsca pobytu chorego,
  • zorganizowanie zakwaterowania osoby bliskiej w miejscu hospitalizacji chorego,
  • zorganizowanie przewozu chorego do osoby bliskiej,
  • zapewnienie zakwaterowania chorego i jego bliskich w miejscu rekonwalescencji,
  • zorganizowanie dostawy leków,
  • wypożyczenie lub pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

Zostań naszym klientem