Medyczna Platforma Informacyjna

 

Medyczna platforma informacyjna to specjalistyczna infolinia medyczna dyżurująca 24 h
na dobę przez 7 dni w tygodniu, obsługiwana przez doświadczony personel medyczny
- pielęgniarki i lekarzy, z dostępem do szerokich baz wiedzy medycznej. MPI zapewnia pełną, nieograniczoną informację o zdrowiu, jego ochronie, profilaktyce, jednostkach chorobowych, diagnostyce i sposobach leczenia - tak w zakresie drobnych codziennych dolegliwości, jak poważnych sytuacji chorobowych. Jest niezwykle pomocna w rodzinie, zwłaszcza przy codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i opiekuńczych wobec dzieci
i osób niesamodzielnych.

Podstawą Medycznej Platformy Informacyjnej jest kompleksowy system informatyczny oparty na zintegrowanych bazach wiedzy medycznej, zawierający opisy jednostek chorobowych, procedur diagnostycznych, procedur terapeutycznych, informacje
o profilaktyce, szczegółowe dane o publicznym i prywatnym systemie placówek opieki zdrowotnej, lekach dopuszczonych do obrotu w Polsce, promocji zdrowia, dietach, informacje o grupach wsparcia, telefonach zaufania.

  • informacje dotyczące prywatnych i publicznych placówek opieki zdrowotnej na terenie Polski,
  • informacje dotyczące diagnostyki i leczenia poszczególnych chorób,
  • wskazówki dotyczące zachowań prozdrowotnych,
  • informacje o aptekach w Polsce,
  • interpretacja opisów i wyników badań,
  • informacje dotyczące działania i dawkowania leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu,
  • porady pielęgnacyjne dla niemowląt,
  • porady dla seniorów.

Zostań naszym klientem