Druga Opinia Medyczna

Druga opinia medyczna jest unikatową usługą polegającą na zapewnieniu specjalistycznej konsultacji medycznej najlepszych światowych ekspertów praktykujących w wiodących ośrodkach klinicznych na całym świecie, takich jak np.: Johns Hopkins, Mayo Clinic, Massachusetts General, Stanford University, University of Chicago oraz wielu specjalistycznych klinikach europejskich.

Celem drugiej opinii medycznej jest weryfikacja - w celu potwierdzenia lub modyfikacji
- diagnozy i planu leczenia zaproponowanego przez krajowego lekarza prowadzącego. Druga opinia medyczna rekomenduje optymalny sposób leczenia chorego, dający największe szanse na szybkie wyleczenie. Stanowi możliwość odwołania się do opinii czołowych światowych ekspertów, wyspecjalizowanych we właściwym dla chorego dziale medycyny.

Sytuacje, w których zaleca się korzystanie z Drugiej Opinii Medycznej:

 • poważny zabieg operacyjny,
 • poszukiwanie alternatywy dla zaproponowanego sposobu leczenia,
 • brak satysfakcji z postawionej diagnozy,
 • brak poprawy po dotychczasowym leczeniu,
 • stan zdrowia zdiagnozowany jako zagrażający życiu (np. choroba nowotworowa, choroba serca),
 • w przypadku zalecenia kolejnego zabiegu operacyjnego,
 • w przypadku innych istotnych problemów ze zdrowiem.

Usługa realizowana jest przez nasz zespół medyczny we współpracy z amerykańską spółką AXA Assistance i pracującymi w naszej sieci korporacyjnej najlepszymi na świecie klinikami medycznymi. Podstawowym elementem wniosku o drugą opinię medyczną jest dokumentacja medyczna dostarczona przez chorego lub rodzinę. Zespół medyczny IPA:

 • pomaga w zebraniu dokumentacji medycznej,
 • opracowuje epikryzę leczenia,
 • przetwarza dokumentację medyczną do postaci cyfrowej,
 • wybiera ośrodek wiodący w danej dziedzinie medycyny,
 • tłumaczy dokumentację na język obcy właściwy dla wybranego ośrodka,
 • zapewnia komunikację z ośrodkiem medycznym,
 • w razie potrzeby: zapewnia wideokonferencję przy udziale zagranicznego eksperta, tłumacza i pacjenta,
 • przekazuje wynik Drugiej Opinii Medycznej w oryginale i polskim tłumaczeniu medycznym.

Zostań naszym klientem