Assistance Medyczne

Nasze assistance medyczne zapewnia natychmiastową pomoc w razie każdego nagłego zdarzenia związanego ze zdrowiem, np. w razie zachorowania, hospitalizacji, wypadku. Obejmuje wszystkich razem mieszkających członków rodziny. Zapewnia pomoc medyczną osobom z problemem zdrowotnym, a ich opiekunom pomoc w organizacji opieki nad chorym oraz pomoc w organizacji życia domowego.

Poza bezpośrednią pomocą interwencyjną zapewniamy naszym Klientom bardzo szeroki wachlarz zaawansowanych technologicznie usług medycznych związanych z profilaktyką, diagnostyką i planowaniem leczenia, takich jak np.:

  • Medyczna Platforma Informacyjna,
  • Druga Opinia Medyczna.

 

Nasze usługi assistance medycznego stanowią naturalne uzupełnienie ubezpieczeń podróżnych, domowych, na życie oraz innych produktów finansowych. Mogą też być oferowane jako samodzielny produkt w Polsce. Z racji swojego charakteru adresowane są do bardzo szerokich segmentów Klientów, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i status materialny.

Posiadamy nowoczesną technologicznie, doskonale wyposażoną sieć medyczną,
w tym również sieć transportu medycznego oraz własny sprzęt ratowniczy, w skład którego wchodzi m.in. doskonale wyposażony ambulans ratowniczy służący do profesjonalnych transportów medycznych na długich dystansach.

Zostań naszym klientem