Assistance Medyczne

Nasze assistance medyczne zapewnia natychmiastową pomoc w razie każdego nagłego zdarzenia związanego ze zdrowiem, np. w razie zachorowania, hospitalizacji, wypadku. Obejmuje wszystkich razem mieszkających członków rodziny. Zapewnia pomoc medyczną osobom z problemem zdrowotnym, a ich opiekunom pomoc w organizacji opieki nad chorym oraz pomoc w organizacji życia domowego.

Poza bezpośrednią pomocą interwencyjną zapewniamy naszym Klientom bardzo szeroki wachlarz zaawansowanych technologicznie usług medycznych związanych z profilaktyką, diagnostyką i planowaniem leczenia, takich jak np.:

 • Medyczna Platforma Informacyjna,
 • Druga Opinia Medyczna.

 

Nasze usługi assistance medycznego stanowią naturalne uzupełnienie ubezpieczeń podróżnych, domowych, na życie oraz innych produktów finansowych. Mogą też być oferowane jako samodzielny produkt w Polsce. Z racji swojego charakteru adresowane są do bardzo szerokich segmentów Klientów, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i status materialny.

 • konsultacje telefoniczne 24 h na dobę z lekarzami i pielęgniarkami Platformy Medycznej IPA,
 • wizyta domowa lekarza,
 • wizyta u specjalisty,
 • transport medyczny do szpitala lub ambulatorium,
 • domowa opieka pielęgniarki,
 • prywatna opieka pielęgniarska w szpitalu 24 h na dobę,
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • wypożyczenie lub pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostarczenie leków zaordynowanych przez lekarza,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • pomoc w codziennych obowiązkach domowych (sprzątanie, gotowanie, zakupy itp.),
 • pomoc psychologa,
 • osobisty asystent medyczny,
 • opieka nad zwierzętami.

Zostań naszym klientem