Pomoc logistyczna

To pomoc udzielana podróżnemu i osobom towarzyszącym m.in. w przypadku kłopotów ze środkami transportu, w razie utraty dokumentów, zaginięcia rzeczy osobistych,
w sytuacjach wymagających tłumacza, w działaniach wobec administracji lokalnej itp. Zapewnia natychmiastową konsultację prawno-administracyjną, doradztwo lub przejęcie roli pośrednika w sprawach spornych.

  • pomoc w odzyskaniu bagażu,
  • pomoc w przypadku opóźnienia, odwołania lotu,
  • pomoc w przypadku kradzieży dokumentów,
  • pomoc tłumacza,
  • organizacja kontynuacji podróży.

Zostań naszym klientem