Pomoc medyczna

Pomoc medyczna jest najczęściej wykorzystywaną formą pomocy assistance podróżnego. Obejmuje m.in. możliwość telefonicznej konsultacji z lekarzem, działającą 24 h na dobę infolinię medyczną, domową wizytę lekarza, przewóz medyczny do szpitala w Polsce lub za granicą czy też bezpośrednie, pełne pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego.

Siłą zapewnianej przez nas pomocy medycznej jest profesjonalna, międzynarodowa sieć AXA Assistance, zarządzana dla wszystkich 30 spółek Grupy na świecie właśnie przez nas, polską część korporacji - Inter Partner Assistance Polska SA.

  • działania ratunkowe,
  • konsultacja telefoniczna z lekarzem specjalistą,
  • domowa wizyta lekarza,
  • organizacja i pokrycie kosztów leczenia,
  • międzynarodowy transport medyczny,
  • organizacja i pokrycie kosztów rekonwalescencji,
  • pomoc w zakupie leków.

Zostań naszym klientem