Opieka Prawna

Nasza opieka prawna to realna opieka prawna zapewniana Klientom - indywidualnym
i instytucjonalnym - w ich codziennym działaniu. Opieka prawna polega na zapewnieniu dostępu do prawników IPA za pośrednictwem specjalnego help desku prawnego. Prawnicy IPA udzielają pomocy konsultacyjnej w zakresie najczęstszych problemów prawnych, rekomendują postępowanie w konkretnych przypadkach oraz interpretują przepisy prawa. Ponadto przesyłają wzory umów i szablonów innych dokumentów, jakie mogą być pomocne w rozwiązaniach prawnych.

Zakres tematyczny opieki prawnej może być dostosowany do konkretnych potrzeb Klienta - może np. koncentrować się na określonym wycinku przepisów prawa polskiego. Zakres kompetencyjny niesionej pomocy również może być zróżnicowany.

  • pomoc doraźna - dostęp do wzorów umów i ogólnych przepisów prawa będących rozwiązaniem konkretnego problemu prawnego,
  • pełna pomoc konsultacyjna - rozbudowana opinia prawna dostarczana drogą elektroniczną i będąca dokładnym rozwiązaniem postawionego problemu prawnego.

Zapewniamy także pomoc prawną za granicą - udział prawnika w postępowaniu sądowym lub przedpłatę kaucji wymaganych jako gwarancja uiszczenia opłat proceduralnych i kar pieniężnych.

Przykładowe świadczenia:

  • serwis prawny,
  • udział prawnika w postępowaniu sądowym,
  • przedpłata kaucji,
  • pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów,
  • reprezentowanie zakładów ubezpieczeń,
  • usługi prawne dla cudzoziemców.

Zostań naszym klientem