IPA ForMED

Serwis medyczny dla ubezpieczeń zdrowotnych (TPA)

 

IPA ForMED to strategiczna część naszej działalności, wyspecjalizowana w zarządzaniu
i obsłudze produktów zdrowotnych naszych Partnerów. Specjalizujemy się zarówno
w dostarczaniu serwisu medycznego za pośrednictwem naszej ogólnopolskiej sieci placówek medycznych, jak i w zarządzaniu kosztami opieki zdrowotnej.

Współpraca Ubezpieczycieli z IPA ForMED pozwala instytucjom ubezpieczeniowym na znaczne ograniczenie kosztów zarówno administracyjnych jak i kosztów świadczeń medycznych realizowanych na rzecz ubezpieczonych, co wpływa z jednej strony na osiąganie lepszych wyników z prowadzonej działalności, a z drugiej na obniżenie ceny produktu ubezpieczeniowego, który staje się dostępny dla większej liczby osób.

Zaawansowana platforma IT obsługująca procesy zarządzania planami ochrony zdrowia i produktami ubezpieczeń zdrowotnych umożliwia naszym Partnerom wdrażanie innowacyjnych strategii w zakresie opieki zdrowotnej oraz ułatwia komunikację z podmiotami zewnętrznymi rynku medycznego.

Zobacz mapę placówek medycznych

TPA - Third Party Administration to profesjonalny outsourcing kluczowej dla Klienta działalności w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeń zdrowotnych opartych o świadczenie rzeczowe jak i refundację poniesionych kosztów świadczeń medycznych. TPA ma na celu zarządzanie tą działalnością w imieniu i na rzecz Klienta w sposób generujący korzyści zarówno w obszarze administracji, jak i w obszarach merytorycznych.

W przypadku TPA dedykowanego ubezpieczeniom zdrowotnym korzyściami dla Klienta są np. obniżenie kosztu likwidacji szkód i jednocześnie podwyższenie jakości obsługi klientów korzystających z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadaniem Inter Partner ForMED świadczącej usługi TPA zdrowotnego jest zapewnienie zarówno know-how w zakresie likwidacji szkód zdrowotnych, jak też dostarczenie infrastruktury sieciowo-obsługowej umożliwiającej obsługę całego procesu związanego z organizacją świadczeń medycznych.

Zostań naszym klientem