IPA ForMED

Serwis medyczny dla ubezpieczeń zdrowotnych (TPA)

 

IPA ForMED to strategiczna część naszej działalności, wyspecjalizowana w zarządzaniu
i obsłudze produktów zdrowotnych naszych Partnerów. Specjalizujemy się zarówno
w dostarczaniu serwisu medycznego za pośrednictwem naszej ogólnopolskiej sieci placówek medycznych, jak i w zarządzaniu kosztami opieki zdrowotnej.

Współpraca Ubezpieczycieli z IPA ForMED pozwala instytucjom ubezpieczeniowym na znaczne ograniczenie kosztów zarówno administracyjnych jak i kosztów świadczeń medycznych realizowanych na rzecz ubezpieczonych, co wpływa z jednej strony na osiąganie lepszych wyników z prowadzonej działalności, a z drugiej na obniżenie ceny produktu ubezpieczeniowego, który staje się dostępny dla większej liczby osób.

Zaawansowana platforma IT obsługująca procesy zarządzania planami ochrony zdrowia i produktami ubezpieczeń zdrowotnych umożliwia naszym Partnerom wdrażanie innowacyjnych strategii w zakresie opieki zdrowotnej oraz ułatwia komunikację z podmiotami zewnętrznymi rynku medycznego.

Zobacz mapę placówek medycznych

Zostań naszym klientem