Zabezpieczenie mienia

Pomoc w zabezpieczeniu mienia polega na zapewnieniu ochrony domu i ruchomości, jakie się w nim znajdują, zarówno w razie poważnych zdarzeń wymagających ewakuacji mieszkańców, jak i w innych sytuacjach stanowiących ryzyko dla bezpieczeństwa mienia, np. wybicie okna lub awaria zamków drzwiowych.

  • zabezpieczenie domu i mieszkania do czasu pełnej naprawy,
  • dozór domu przez licencjonowaną agencję ochrony,
  • przechowanie i ochrona ruchomości domowych,
  • transport mienia pod wskazany adres.

Zostań naszym klientem