Pomoc prawna

Pomoc prawna polega na udostępnieniu poszkodowanym podstawowych informacji prawnych, w tym aktów prawnych oraz wzorców typowych umów cywilnoprawnych.

Do dyspozycji Klientów są specjaliści dyżurujący na Infolinii prawnej. Udzielą informacji
o najczęstszych problemach prawnych, zarekomendują postępowanie w konkretnych przypadkach oraz zinterpretują przepisy prawa.

Infolinia prawna może być dostosowana do konkretnych potrzeb Klienta - może np. koncentrować się na określonym wycinku przepisów prawa polskiego. IPA oferuje dwa warianty infolinii prawnej:

  • wariant prosty - wskazanie oraz udostępnienie wzorów umów lub ogólnych przepisów prawa będących rozwiązaniem konkretnego problemu prawnego,
  • wariant szeroki - rozbudowana opinia prawna, dostarczana drogą elektroniczną
    i będąca rozwiązaniem postawionego problemu prawnego.
 

IPA oferuje także pomoc prawną za granicą - udział prawnika w postępowaniu sądowym lub przedpłatę kaucji wymaganej jako gwarancja uiszczenia opłat proceduralnych i kar pieniężnych.

  • udzielenie podstawowej informacji prawnej,
  • udostępnienie aktów prawnych,
  • udostępnienie wzorców typowych umów cywilno-prawnych.

Zostań naszym klientem