Assistance Domowe

Dziś tzw. home assistance potrzebny jest Polakom bardziej niż kiedykolwiek. Szybsze tempo życia powoduje zwiększoną koncentrację na podstawowych celach zawodowych
i rodzinnych, czego efektem jest ciągły brak czasu na proste czynności domowe.
To powoduje, że w społeczeństwie następuje stopniowy zanik tzw. złotych rączek
- majsterkowiczów-amatorów. A awarie zdarzają się równie często jak kiedyś.

Nasze assistance domowe to realna pomoc dla domowników we wszelkich awariach
i problemach technicznych dotyczących instalacji oraz wyposażenia domu. Specjalizujemy się w tego rodzaju pomocy od lat  - jako pierwsi wprowadziliśmy assistance domowe do Polski!

Zapewniamy pomoc wszystkich specjalności techników domowych: od hydraulika, ślusarza, elektryka, przez dekarza, szklarza i tynkarza, aż po specjalistów komputerowych
i RTV i AGD. Gwarantujemy też szereg innych form ochrony mienia i pomocy domownikom, np. opiekę nad dziećmi, dozór mienia, zakwaterowanie zastępcze. Pomagamy zarówno w drobnych kłopotach domowych - zwykłych awariach instalacji, wybiciu szyby czy zacięciu zamka, jak i w poważnych zdarzeniach losowych, np. w razie zalania, pożaru, huraganu.

Do pakietów assistance domowego polecamy również świadczenia assistance medycznego, np. pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania domowników, jak również tzw. pakiet obsługi pojazdu w miejscu zamieszkania.

  • pomoc informacyjna,
  • usługa Osobistego asystenta domowego,
  • pomoc prawna,
  • pomoc opiekuńcza,
  • dodatkowa pomoc domowa,
  • tymczasowe zakwaterowanie.

Zostań naszym klientem