Pracownicy IPA

Zespół IPA to fachowcy wielu branż - specjaliści operacji assistance, produktowcy projektujący rozwiązania dla Partnerów, wdrożeniowcy nowych projektów, marketerzy znający potrzeby rynku, specjaliści zarządzania wielobranżową siecią usługodawców, dedykowani accounci handlowi, analitycy projektowi, fachowcy IT i nowych technologii. To również oddzielny departament jakości i bezpieczeństwa procesowego. Wszystkich łączy pasja pomagania innym - pasja assistance.

Jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem, zaangażowanym w sztukę tworzenia, stale poszukującym innowacji. Wiążemy się z firmą na wiele lat, czerpiąc z synergicznego rozwoju całej organizacji. W 2010 roku otrzymaliśmy Godło Inwestora w Kapitał Ludzki. Godło przyznaje Fundacja Obserwatorium Zarządzania, która ocenia firmy pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów
w budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy.

Nasze platformy assistance obsługiwane są przez zespoły fachowców wyspecjalizowanych w branżach naszych Klientów: motoryzacji, zdrowiu, naprawach domowych, podróżach, Concierge. Pracując w trybie 24/7/365, zapewniają nieprzerwaną ochronę i pomoc Polakom w kraju i za granicą oraz obcokrajowcom przebywającym w Polsce. Nasi fachowcy pozostają w stałej łączności ze swoimi odpowiednikami na całym świecie i współpracują z sieciami usługodawców w kraju i za granicą. Zarządzają wszystkimi placówkami medycznymi Grupy AXA Assistance - dla potrzeb IPA Polska i pozostałych spółek Grupy. Władają ponad 30 językami, nawet tak rzadkimi w Polsce jak chiński i arabski. Łączy ich odpowiedzialność
i zaangażowanie w zapewnianie najlepszej pomocy osobom w potrzebie oraz
wypełnianie oczekiwań Partnera instytucjonalnego.

Skontaktuj się z nami