Innowacje w assistance

Innowacja to nasza pasja. To radość tworzenia nowych wartości, zaspokajania nowych potrzeb, nadawania branży nowego kierunku. To nowe produkty dla Klientów, nowe koncepty dystrybucyjne dla biznesu i nowe możliwości dla Partnerów.

więcej

Jak wygląda innowacja assistance w IPA obecnie?

więcej