Społeczna odpowiedzialność

Fabryka uśmiechu

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną
i zaangażowaną. Naszą misją jest pomoc, zatem zawsze pomagamy innym w potrzebie. Nikt, kto do nas zadzwoni
z problemem, nie pozostanie z nim sam.

Angażujemy się społecznie - nasi pracownicy są zaangażowanymi wolontariuszami na rzecz pomocy dzieciom. Na początku 2008 roku stworzyliśmy Fabrykę Uśmiechu, której członkowie aktywnie angażują swój czas i pracę na rzecz pomocy dzieciom z domów dziecka. Organizujemy dla nich warsztaty twórcze, wycieczki, zajęcia edukacyjne, konkursy, wspólną zabawę. Do standardu firmy przeszły listy do Świętego Mikołaja, były też pokazy sprzętu specjalistycznego assistance, wspólna wycieczka do Mrongoville, zwiedzanie najwyższego wieżowca Warszawy, piknik integracyjny i bardzo wiele innych atrakcji.

Angażujemy się również materialnie. Od kilku lat nieprzerwanie zbieramy pieniądze i dary dla potrzebujących dzieci - na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego i komputerowego, na dofinansowanie wakacji. Środki zbierane przez pracowników są zazwyczaj podwajane przez firmę. W ten sposób pomagamy też innym potrzebującym, np. polskim powodzianom poszkodowanym na Haiti.

Skontaktuj się z nami