Dane spółki

 

Inter Partner Assistance Polska S.A.

ul. Prosta 68,

00-838 Warszawa,

NIP: 525-15-73-813

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000060063

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 2.000.000 zł, kapitał wpłacony w całości.

Skontaktuj się z nami