Historie naszych pracowników

 

( Adam Bondarczuk

Adam BondarczukKarierę zawodową w strukturach IPA Polska rozpoczął we wrześniu 1997 roku, od prostych zadań jako Stażysta w Dziale Operacyjnym. Po czterech miesiącach pracy awansował na Stanowisko Młodszego Specjalisty. Jako osoba biegle znająca język angielski, francuski i rosyjski zajmował się organizacją pomocy dla zagranicznych turystów przebywających w Polsce. Po kolejnych dziesięciu miesiącach pracy otrzymał awans na stanowisko Starszego Specjalisty w tym samym Dziale. Jego obowiązki rozszerzono o prowadzenie szkoleń dla pracowników z Działu Operacyjnego. Stworzył wówczas pierwszy w firmie Help Desk dla operatorów i uproszczoną bazę usługodawców. Po raz kolejny praca Adama została doceniona, po niespełna roku awansował na Menadżera Zespołu Operacyjnego. Był odpowiedzialny za rekrutację i szkolenia nowych pracowników. Raportował bezpośrednio do szefa Departamentu Operacyjnego. Na tym stanowisku pracował przez 2,5 roku. Następnie zaproponowano mu pracę w Dziale Administracyjno – Finansowym, w którym kilka miesięcy pracował jako Księgowy. 
Kolejnym krokiem w karierze Adama był Dział Controlingu w którym rozpoczynał pracę jako Specjalista szybko awansując na Kontrolera Finansowego, zajmującego się budżetem, przygotowywaniem raportów finansowych, danych do konsolidacji oraz bieżącym nadzorem nad rentownością kontraktów. Doświadczenie, jakie Adam zdobył na przestrzeni kilku lat pracy w IPA zaowocowało awansem w lutym 2004 roku na stanowisko Dyrektora Działu Jakości. Pracując w Dziale Jakości Adam zdobył kompetencje Black Belta AXA Way i był odpowiedzialny za wdrożenie w firmie metodyki zarządzania procesowego Six Sigma. Prowadził z sukcesem pierwsze międzynarodowe projekty wdrażania najlepszych praktyk, oraz pierwsze lokalne projekty doskonalenia procesów, które przyniosły firmie ½ mln Euro zysku. Jako osoba odpowiedzialna za jakość, zaimplementował
w firmie system badania satysfakcji Klientów, nadzorował również wdrażanie w firmie Systemu Zarządzania Jakością opartego
o normy ISO 9001. Szybko zakres obowiązków Adama został poszerzony o obszar zarządzania całym portfelem projektów w firmie, kontrolę wewnętrzną oraz nadzór nad budową systemu Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym Adamowi powierzono stanowisko Dyrektora Departamentu Jakości i Audytu, które obecnie piastuje.

 

( Cezary Dębowski

Cezary DębowskiPracę w IPA PL rozpoczął w 2006 roku na stanowisku Konsultanta Assistance. W ciągu następnych 2 lat awansował na stanowisko Specjalisty i Starszego Specjalisty Assistance, co wiązało się z poważniejszymi i coraz ciekawszymi obowiązkami. 
W 2008 roku został Koordynatorem grupy konsultantów i specjalistów, co było dla niego dużym wyzwaniem i szansą dalszego rozwoju. Doświadczenie które zdobył na tym stanowisku procentuje do tej pory. W 2009 roku Czarek postanowił zająć się szkoleniami a firma umożliwiła mu to awansując go na stanowisko Trenera Wewnętrznego. Na każdym etapie swojej ścieżki zawodowej miał szansę rozwijać kompetencje i stale podnosić swoje kwalifikacje.